02-117-3489 ,080-243-3686

findaytravel@gmail.com

โปรแกรมล่องเรือ
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
INBOUND TOUR
เส้นทางเอเชีย
เส้นทางยุโรปและอื่นๆ

ใบอนุญาตนำเที่ยว

WCNT240028 ทัวร์แกรนด์อิตาลี – เกาะคาปรี 9 วัน 7 คืน
WCNT240028 ทัวร์แกรนด์อิตาลี – เกาะคาปรี 9 วัน 7 คืน
WCNT240028 ทัวร์แกรนด์อิตาลี – เกาะคาปรี 9 วัน 7 คืน กันยายน67-มีนาคม 68 เริ่มต้น 116,900.00 บาท

Statue of Liberty in front of the Manhattan skyline, with seagulls and boats, in New York,USA

โปรแกรมทัวร์ DOWNLOAD PDF

contact us

FINDAY TRAVEL CO.,LTD
บริษัท ฟินเดย์ ทราเวล จำกัด
5 ซอย เพชรเกษม 42 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. 10160
Tel : 02-117-3489 Fax :02-117-3488
Mobile :080-243-3686
Line@ : @finday
E-mail : findaytravel@gmail.com
วันและเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
(นอกเวลาทำการ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดหรือเบอร์มือถือได้เลยนะค่ะ)

© 2017